Valtuutukset

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi 5.4.2018 yhtiön hallituksen ehdotukset.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta:

  • sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden luovuttamisen sekä erityisten oikeuksien antamisen enintään 1 300 000 osakkeen osalta oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2019

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:

  • korkeintaan 300 000 osaketta oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2019 saakka.