Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000  Q1/2019  Q4/2018 Q3/2018  Q2/2018  Q1/2018
Liikevaihto 13 844 14 831 13 048 13 754 14 256
Liikevoitto (-tappio) 191 643 264 336 264
% liikevaihdosta 1,4 % 4,3 % 2,0 % 2,4 % 1,9 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 99 424 221 248 132
% liikevaihdosta 0,7 % 2,9 % 1,7 % 1,8 % 0,9 %
Tulos/osake, EUR 0,01 0,07 0,03 0,04 0,02
           
EUR 1000  2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 55 889 56 931 59 304 68 820 74 262
Liikevaihdon muutos, % -1,8 % -4,0 % -13,8% -7,3 % -11,1 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 920 354 998 2 019 2 096
% liikevaihdosta 3,4 % 0,6 % 1,7 % 2,9 % 2,8 %
Liikevoitto/-tappio 1 508 -33 583 505 1 109
% liikevaihdosta 2,7 % -0,1 % 1 % 0,7 % 1,5 %
Voitto/tappio ennen veroja 1 243 -247 351 354 478
% liikevaihdosta 2,2 % -0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1 025 -193 302 -195 696
 % liikevaihdosta 1,8 % -0,3 % 0,5% -0,3 % 0,9 %
Liiketoiminnan kassavirta 1 085 1 389 679 1 693 -205
           
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,3 % -2,0 % 2,5 % -1,60 % 4,40 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 9,5 % -1,1 % 2,9 % 2,70 % 3,50 %
Omavaraisuusaste, % 49,1 % 47,0 % 50,5 % 46,4 % 39,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 15,8 % 19,8 % 19,6 % 23,8 % 36,9 %
Taseen loppusumma 26 412 24 933 25 432 28 514 34 759
           
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 446 429 319 161 488
% liikevaihdosta 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,2 % 0,7 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 191 198 214 233 268
Henkilöstö tilikauden lopussa  191 195 203 226 240
           
Osakekohtaiset tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014
Tulos/osake (EPS), EUR 0,15 -0.03 0,05 -0,03 0,11
Oma pääoma/osake, EUR 1,72 1,64 1,78 1,84 1,95
Osakekohtainen osinko, EUR 0,1 0,05 0,10 0,10 0,00
Osinko/tulos % 65 % -167 % 200 % 333 % 0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,9 % 3,0 % 7,3% 7,5 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 11,0 -55,9 29,6 -44,9 9,2
P/BV 0,98 1,01 0,77 0,73 0,50
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,28 0,05 0,15 0,31 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,16 0,21 0,10 0,26 -0,03
           
Tilikauden osakekurssit:          
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,32 1,43 1,18 1,02 0,96
Ylin kaupantekokurssi, EUR 1,79 1,79 1,75 1,66 1,60
Keskikurssi, EUR 1,54 1,65 1,43 1,30 1,29
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,69 1,65 1,37 1,34 0,99
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 11,5 10,8 8,9 8,7 6,4
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 643 696 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 828 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 190 354 565 733 578 681 414 221 315 822
% keskimääräisestä osakemäärästä 2,9 % 8,7 % 8,9 % 6,3 % 4,8 %
Osakkeiden vaihto, EUR 293 735 930 970 827 073 539 868 349 233